Mẹ vợ tương lai thèm cặc vuốt ve con đầu buồi của chàng rể, nổi lềnh bềnh trên mặt biển, theo cơn sóng biển đập vào mà đung đưa tới lui. Đây không phải là một cây cỏ cứu mạng, beeg mà là một cơ hội thoát thân thật lớn, mẹ vợ bạo phát ra ra một sức mạnh tiềm ẩn trong cơ thể, thời gian vẫy vùng trong sóng lớn sắp đến tình trạng kiệt sức, thì bắt được chiếc cano lộ trên trên mặt biển, tuy là chỉ có thể là cùng một chỗ với chiếc cano như nước chảy bèo trôi, nhưng điều này làm cho mẹ vợ an tâm, ít nhất trước mắt là sinh mạng của mình không có nguy hiểm. Bất luận như thế nào cũng không …